Rouw is een thema in mijn bestaan.

 

In mijn gezin van herkomst, aan (groot-)moederszijde, speelt de dood een grote rol.

Als kind wist ik dat niet. Maar toen ik begon te schrijven bleek in bijna alles wat ik schreef, de dood een prominente rol te spelen. De dood, de begraafplaats, de onverwerkte rouw en de niet te onderschatten invloed op de latere generaties, dat zijn de thema's waar ik over schrijf. Nu meer bewust dan vroeger.

 

Transgenerationele rouw dus.

 

In 2017 heb ik een training rouwzorg gevolgd. Ik wilde een kleine praktijk starten als maatschappelijk werker, voor partners van mensen met autisme.

Echter, tijdens de eerste twee dagen van de training kwamen ze al snel tevoorschijn; de dood, de begraafplaats, de onverwerkte rouw in de familie en de niet te onderschatten invloed op de latere generaties. Om er vorm aan te geven besloot ik er een film over te maken voor de afsluitende presentatie aan het einde van de training. Het is een persoonlijke film geworden, die ik aan de buitenwereld wil laten zien.

WIE IK BEN EN WAAROM DEZE WEBSITE

Na het steeds opnieuw bekijken en monteren van de film groeit het besef dat, hoewel de teksten in de film mijn verwoordingen zijn, het proces voor alle drie de generaties (deels) hetzelfde is. Mijn tekst had hun tekst kunnen zijn. Er bestaat geen schuldvraag; wel een soort verbinding (de transgenerationele rouw)  waar ik me uit los heb moeten maken. Familieopstellingen werkt hiermee. In deze film heb ik dat proces op een creatieve manier in beeld en taal proberen vorm te geven.

 

Wijnt van Asselt, 2018

Schrijven

Cultuur

Biografie

Mijn hele leven schrijf ik al. In de magie van de taal vind ik van alles: zelfkennis, expressie, creativiteit, betekenisgeving.

Het liegen van de waarheid, zoals auteur en schrijfcoach Diet Verschoor zegt.

Maart 2016 ben ik afgestudeerd als Cultuurwetenschapper BA.

Inmiddels ben ik bezig met het afstudeertrjact van de  master Kunst- en cultuurwetenschappen.

Voor de Stichting Indisch Thee-en Familiearchief Van der Hucht c.s. schrijf ik een biografie over Karel Felix Kerkhoven. Ik ontwikkel en onderhoud de website en schrijf  blogs over de collectie.

 

 

Ik ben in 1998 afgestudeerd als maatschappelijk werker. Ik heb gewerkt in de jeugdhulpverlening.

Verder heb ik zelfhulpgroepen  begeleid.

Wijnt van Asselt / Blijvende Verhalen © 2018